ozrk_ptuj_tekstura_temna

PUNAT letovanje otrok

Z 20. majem je zaključen rok za prijavo na letovanje v Punatu. Prijavnic in napotitev za zdravstveno letovanje več ne sprejemamo. Letujejo lahko le še otroci samoplačniki, katerih stroške letovanja plačajo starši.