Območno združenje Rdečega križa PTUJ je prostovoljna, nevladna, humanitarna, nepridobitna organizacija, ki deluje v Mestni občini Ptuj in na območju občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale in pomaga pri lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi  gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanja spoštovanje človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

Območno združenje Rdečega križa Ptuj sestavljajo občinske in krajevne organizacije, ki delujejo na podlagi Zakona o Rdečem križu, na podlagi Statuta Rdečega križa Slovenije in Statuta Območnega združenja Rdečega križa Ptuj.

Za izvajanje programov in nalog skrbi strokovna služba z dvema zaposlenima delavkama in ob pomoči prostovoljcev iz občinskih in krajevnih organizacij.

 

OSNOVNI PODATKI:

RKS-Območno združenje Ptuj – Natašina pot 1/a – 2250 PTUJ

Davčna številka: 38206714

Transakcijski račun:  SI56 0420 2000 0348  846 pri NKBM Ptuj

 

KONTAKT:

Telefon: 02/749-40-40

Fax:  02/749-40-42

E-pošta:  info@rk-ptuj.si

 

ORGANI  OZRK PTUJ:

PREDSEDNIK: Aleksander SOLOVJEV

OBMOČNI ODBOR: Aleksander Solovjev, dr. Štefan Mally, Stanko Jelen, Martin Golenko, Marija Gnilšek, Sonja Pučko, Branko Goričan, Marija Škovrlj, Marija Mikolič, Marija Prelog, Rozalija Ojsteršek

NADZORNI ODBOR: Lidija Radek, Marija Petrinec, Milorad Pavlovič

SEKRETARKA: Marjana CAFUTA


TRANSPARENTNO