ZBIRANJE POMOČI PRIZADETIM V PLAZOVIH 

ZA ZBIRANJE POMOČI PRIZADETIM V PLAZOVIH ODPRTI PODRAČUNI: OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA PTUJ SI56  0420  2000  0348  846 Sklic:  SI00    245109 POMOČ DRUŽINI HONOMIHL JURŠINCI In SI56  0420  2000  0348  846 Sklic:  SI00  245112 POMOČ PRIZADETIM V PLAZOVIH CIRKULANE (Plošinjak)