PRVA POMOČ

–         Usposabljanje iz prve pomoči za voznike motornih vozil

–         Usposabljanje iz prve pomoči za zaposlene v delovnih organizacijah

–         Usposabljanje iz prve pomoči za bolničarje

KRVODAJALSTVO

–         Organizacija krvodajalskih akcij

SOCIALNA DEJAVNOST

–         Razdelitev pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom

DAROVANJE ORGANOV

–         Sprejemanje pristopnih izjav posameznikov za darovanje organov in tkiv po smrti

OTROCI IN MLADINA

–         Širjenje znanj iz prve pomoči med mladimi in učenje osnovnih ukrepov prve pomoči v okviru krožkov v osnovnih šolah

–        Širjenje znanj o delovanju mednarodne organizacije Rdečega križa v okviru krožkov v osnovnih šolah